Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, gedeponeerd onder nummer 8/2011 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam. Een exemplaar wordt u op verzoek kosteloos toegezonden. De voorwaarden kunt u ook inzien op www.kvgo.nl


Fotoproducten naar wens
Printxtra.nl levert uitsluitend fotoproducten die naar je eigen wensen (klantspecificaties) geproduceerd worden en duidelijk op jouw persoonlijke behoeften afgestemd zijn.
Daarom is er geen wettelijk herroeping recht van toepassing. Klachten die te maken hebben met de smaak van de klant of klachten vanwege fotobestanden met onvoldoende resolutie of een te hoge compressie worden niet als gebreken beschouwd. Printxtra.nl stelt nadrukkelijk vast dat de kwaliteit van de afdrukken van de bestelde producten nooit beter zal kunnen zijn dan mag worden verwacht op basis van hetgeen de opdrachtgever te zien krijgt als digitale proef op zijn beeldscherm.